Growth mindset, motivation och feedback

Growth mindset, motivation och feedback

Grit - passionerad ansträngning

MindsetSkapad av Alva Appelgren tis, februari 07, 2017 15:41:48

Just nu jobbar jag med att skriva en bok kring ansträngning, mindset och motivation kopplat till feedback, vilket relaterar till vad programmet Kropp och Själ handlade om idag.

I kropp och Själ diskuterar vi just detta med utgångspunkt i begreppet grit. Grit är ett engelskt ord som jag tycker kan översättas som målmedveten ihärdighet eller passionerad ansträngning.

Jag vill inte beskriva grit som ett personlighetsdrag eftersom detta gör att människor tror det är något som bara vissa har, och detta i sin tur skapar ett statiskt mindset. Jag ser istället på grit/ansträngning som något som hänger ihop med vår egen motivation och vårt sätt att tänka på. Jag tror att det handlar om vår tro på vår förmåga och om vi har ett growth mindset.

Idag lever vi i en tid där vi utvecklar produkter och appar som är som bäst när de kräver minsta möjliga mänskliga ansträngning och det tror jag har spillt över på vårt beteende. Kanske är det det som gjort att vi de senaste åren börjat få en sorts övertro kring talang dvs. att vi ska behärska saker UTAN att ha ansträngt oss. I talangtävlingar ser vi bara slutresultatet och missar just hur mycket övning som ligger bakom.

Just därför tror jag att Angela Duckworths i och med att hon tar upp detta ämne i föreläsningar och i sitt TED-talk, belyser något som inte är nytt, men som många velat glömma eller trängt undan; det är genom ansträngning som vi utvecklas.  • Kommentarer(0)//blog.brainself.se/#post14